Buienrader

   

  Voor een hondvriendelijke benadering

  VRIJ VAN ANGST EN PIJN!

  Samen trainen met je hond moet leuk zijn!

  Daarom organiseren wij

  in de Zuid - Westhoek van Fryslân
  o.a. een:

  Een brede
  Puppy jachttraining (KNJV).

  Een op jacht en veldwerk gerichte, jachthondentraining.

  Opfriscursus voor de jacht praktijkhonden.

  Aanzet voor het zweetwerk.

  Wij streven naar een plezierige relatie tussen hond en voorjager.

  Jachthondenopleiding Fryslân - Súd West

  Tijd voor de zomeractiviteiten.

  In de

  De ALV van 20 maart 2019

  Is de nieuwe Website geïntroduceerd,

  daarop staat het nieuwe inschrijfformulier voor de zomertraining:

  Klik hier om doorgestuurd te worden naar de nieuwe Website,

  onder de tab inschrijfformulieren vind u de inschrijfformulier voor de zomertrainingen.


  Een vereniging met een missie!

    

  Langzaam maar zeker ziet hondenminnend Nederland 'het licht'.

  Een opvoeding zonder dwang of straf levert vrolijke, gehoorzame, baas gerichte honden op. Trainers die zich zijn blijven ontwikkelen, hebben hun slipkettingen aan de hoogste wilg gehangen. Waarom? Omdat mensen die er verstand van hebben ontdekt hebben dat straffen niets meer en niets minder is dan symptoombestrijding. Ongewenst gedrag kan er wel (even) door stoppen, maar je neemt de oorzaak er niet mee weg. Bovendien: door straf schiet een hond in de stress waardoor zijn leervermogen afneemt en waardoor de baas-hondrelatie een flinke deuk oploopt. Als je dit eenmaal weet, dan móet je het roer wel omgooien!.

   

  Hoe krijg ik een goed luisterende jachthond

  Jachthonden met veel jachtpassie zullen erg omgevingsgericht zijn. Dit zit in hun genen.
  Wil je een gehoorzame hond, dan moet je hard werken met je hond en het liefst van pup af aan. Je moet zijn aandacht zien te krijgen. Hoe?
  Wees creatief, brokjes, roepen, hardlopen, fluiten…

  Verzin het maar al ga je op je kop staan, als de hond maar aandacht voor je heeft. Een goed luisterende jachthond heb je niet binnen een jaar, het is hard werken!

  Maar het is ook leuk je hond te zien ontwikkelen.
  En het is nog leuker, je zelf te zien groeien in de omgang met je hond. Dan ga je ervaren wat het betekent een goede band met je hond te hebben.

   

  UIT DE STATUTEN (selectie)

  1.De vereniging heeft ten doel om leden van landelijke organisaties, die jachtbelangen behartigen, te weten de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en de Nederlandse Organisatie voor Jacht- en Grondbeheer (NOJG), alsook leden van bij de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland aangesloten tot rasgroep VII en VIII behorende rasverenigingen (Voorstaande Honden, Spaniëls, Retrievers en Waterhonden), dan wel leden van bij de voornoemde Raad van Beheer aangesloten regionale verenigingen, in de gelegenheid te stellen om onder deskundige begeleiding door oefening en opleiding van jachtgebruikshonden de weidelijkheid met betrekking tot het jagen te bevorderen.

  2.Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van lezingen, seminars, symposia, trainings- en praktijkdagen, het uitbrengen van schriftelijk dan wel digitaal materiaal, het verzorgen van opleidingen gericht op jacht praktijkhonden en hun handlers in de breedste zin des woords en het organiseren van (working) tests en/of proeven, teneinde vast te kunnen stellen of de aan de opleidingen deelgenomen combinaties het geleerde zodanig in de praktijk weten te brengen, dat met redelijkerwijs te verwachten succes aan officiële veldwedstrijden en/of jachthondenproeven kan worden deelgenomen.

  3.De in het vorige lid bedoelde activiteiten zijn niet bij uitsluiting bestemd voor leden van de vereniging. Ook niet-leden van de vereniging kunnen daaraan deelnemen. Leden van de vereniging genieten echter een door het bestuur te bepalen korting op het cursus- dan wel inschrijfgeld.

   

  Vereniging Jachthondenopleiding Fryslân-Súd West


  Inloggen